Ćwiczenia - Arkusz kalkulacyjny

Ćwiczenia >> Arkusz kalkulacyjny

Ćwiczenie 101. - Formuły arkusza kalkulacyjnego

Ćwiczenie 102. - Gra

Ćwiczenie 103. - Formatowanie tabeli arkusza

Ćwiczenie 104. - Określanie wpisanych formuł

Ćwiczenie 105. - Słowny zapis formuły

Ćwiczenie 106. - Kopiowanie formuł, scalanie komórek

Ćwiczenie 107. - Projektowanie tabeli w arkuszu

Ćwiczenie 108. - Tworzenie wykresu

Ćwiczenie 109. - Pobieranie danych z arkusza

Ćwiczenie 110. - Projektowanie, wypełnianie i formatowanie tabeli

Ćwiczenie 111. - Symbol waluty w tabeli arkusza

Ćwiczenie 112. - Przenoszenie danych z pliku tekstowego do tabeli arkusza kalkulacyjnego

Ćwiczenie 113. - Wykorzystanie funkcji MAX i MIN

Ćwiczenie 114. - Kopiowanie danych w arkuszu

Ćwiczenie 115. - Tworzenie i formatowanie wykresu

Ćwiczenie 116. - Zmiana nazwy skoroszytu, scalanie komórek

Ćwiczenie 117. - Wykorzystanie funkcji ŚREDNIA

Ćwiczenie 118. - Formatowanie warunkowe

Ćwiczenie 119. - Tworzenie wykresu i formatowanie jego pojedynczego elementu

Ćwiczenie 120. - Adresowanie względne i bezwzględne

Ćwiczenie 121. - Wykorzystanie funkcji LICZ_JEŻELI

Ćwiczenie 122. - Projektowanie tabeli arkusza oraz import danych z pliku tekstowego

Ćwiczenie 123. - Tworzenie wykresów oraz umieszczanie ich w odpowiednich skoroszytach

Ćwiczenie 124. - Plan finansowy wycieczki

Ćwiczenie 125. - Rozliczenie finansowe wycieczki

Ćwiczenie 126. - Modyfikacja gotowej tabeli arkusza

Ćwiczenie 127. - Łączenie tabeli arkusza z edytorem tekstu

Ćwiczenie 128. - Projekt arkusza dla Św. Mikołaja

Ćwiczenie 129. - Jak szybki jest Św. Mikołaj

Ćwiczenie 130. - Pobieranie danych ze stron internetowych

Ćwiczenie 131. - Łączenie tabeli oraz wykresu wykonanego w arkuszu z edytorem tekstu

Ćwiczenie 132. - Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w Internecie oraz jej opracowanieSmodCMS | BazaWiedzy.pl | Krasnal Serv | Wydawnictwo Szkolne PWN | Encyklopedia PWN |              | Malvina | Słownik | Strona główna |